OM:SOFT Kontakt

OMSOFT d.o.o.
Ul. bratov Učakar 64
1000 Ljubljana
identifikacijska številka za DDV: SI16952367
matična št. 2063778
št. transakcijskega računa 02059-0254923265

Telefon:
040 -740 -736

Splet:
http://www.omsoft.si

Elektronska pošta:
info@omsoft.si