OM:SOFT Podjetje za spletne rešitve

V tesnem sodelovanju z naročniki in s kreativno rabo naprednih tehnologij uspešno rešujemo zahtevne izzive. Temelja našega poslovanja sta projektno vodenje ter hiter odziv in odprtost za spremembe in tehnološke novosti.

Odlikuje nas pozornost, ki jo namenjamo končnim uporabnikom rešitev, visoka stopnja sodelovanja z naročnikom skozi celoten proces izdelave končnih produktov, hitra izvedba projektov ter naročniška svoboda pri želji uporabe obstoječih spletnih in ostalih tehnologij.


Področja dela:

- Razvoj celovitih informacijskih sistemov

- Prostorska informatika

- Podatkovne baze in izdelava programskih rešitev

- Spletne rešitve in oblikovanje

- Razvoj in raziskave

- Svetovanje in izobraževanje

Kot producent tehničnih rešitev sodelujemo z Geodetsko upravo RS, Ministrstvom za obrambo RS, Skladom kmetijskih in gozdarskih zemljišč RS, Slovensko turistično organizacijo, Hidrometeorološkim zavodom Slovenije, Direkcijo za državne ceste Slovenije, ...